Zprac. osob. údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnosti Radim Kopec, se sídlem Nová Ves III, č.p.1. 280 02 Svojšice u Kolína, identifikační číslo 69579385. Registrován u městského úřadu Kolín, odbor živnostenský pod číslem 320401 - MÚ Kolín (dále jen „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Nová Ves III, č.p.1. 280 02 Svojšice u Kolína, adresa elektronické pošty info@zlutyobchod.cz, telefon +420 608 300 690.

1.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

2.1 Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Účel zpracování osobních Údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů

4.1 Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Další příjemci osobních údajů

5.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou SmartSelling a.s., Nálepkova 14, 637 00 Brno, IČ: 29210372, DIČ: CZ29210372.

5.2 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU), nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektů údajů

6.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem:

Vyplnit kontaktní formulář ZDE. (Klikněte myší na ZDE a odešlete požadavek).

6.2 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.