Merida Vložka do bezvodého pisoáru s enzymatickým vkladem 1+1

Merida Vložka do bezvodého pisoáru s enzymatickým vkladem 1+1

Výprodej

Výrobce: MeridaKód produktu: AN-TAA331 Doprava a platba

279 Kč s DPH
Dostupnost 3 - 6 dnů - Dodání v rozmezí 3-6 pracovních dnů
Ks
(0 Ks na skladě)

Výrobce: MeridaKód produktu: AN-TAA331 Doprava a platba

V balíčku dostanete: 1 ks vložka do bezvodého pisoáru P-SCREEN kód produtku: TAA331 za 227,- bez DPH a 1 ks vložka do bezvodého pisoáru TAA331 za 1,- Kč bez DPH.Cena balíčku: 228,- Kč bez DPHPoznámka: Tento balíček se vztahuje i na ostatní vložky P-SCREEN TAA330,TAA332 nebo TAA333. Kód produktu napsat do poznámky při objednávce.Pisoárová sítka P-Screen s enzymatickou vložkou s velmi intenzivní vůní aktivní až 60 dní!Univerzální velikost vhodná pro všechny typy pisoárů. Lze použít nejen v úsporných nebo bezvodých pisoárech.– zabraňuje rozstřiku moči a zajišťuje snadný odtok– obsahuje přirozeně se vyskytující bakterie, které rozkládají organickou hmotu a odstraňují nepříjemné pachy– snižuje hromadění organických usazenin– biologicky odbouratelný a šetrný k životnímu prostředí, splňuje kritéria biologické rozložitelnosti stanovená v nařízení (ES) 648/2004 o detergentech– sítka P-Screen plní jak funkci pisoárové vložky, tak enzymové vložky tzv. „dva v jednom“UFI: 9YP0-W0D4-800Q-DV4YNebezpečí: Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstraňte obsah/ obal na sběrném místě nebezpečného odpadu v souladu s místními předpisy.Obsahuje: Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli; alfa-hexylcinnamaldehyd; pin-2(10)-e; pin-2(3)-en; Pomeranč, sladký, ext.; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on; Linalool; Citronový olej; Benzyl-salicylát.